Zahájili jsme realizaci fasády Vily Elmar

20. 04. 2020

Vzhledem k letošnímu 60. ročníku Zlín film festivalu na přelomu května a června náš harmonogram zahrnoval dokončení jednoho z objektů z exteriéru. Festival je sice posunut z důvodu pandemie...

Zobrazit detail

Výhoda resortní karantény

10. 04. 2020

Benefity Zlín Hill Resort jsou o to více patrné v dnešní napjaté době s nemocí Covid-19. Zatím je využívá jen má rodina, ale věřím, že lokaci a resortní charakter našeho projektu ocení...

Zobrazit detail

Nová dominanta filmových ateliérů

10. 04. 2020

Vila Elmar a Vila Týrli jsou novou dominantou lokality filmových ateliérů ve Zlíně na Kudlově. Věřím, že náš projekt důstojně naváže na stávající stavby významných baťových architektů...

Zobrazit detail

Instalace atypické hliníkové výlohy do galerie Elmar space

30. 03. 2020

Poslední instalací oken byla atypická skládací hliníková výloha v 1. NP objektu Elmar, která bude budoucími klienty hojně využívána na propojení společenských...

Zobrazit detail

Zahájení terénních úprav a příprava příjezdové komunikace se sjezdy do suterénů

25. 03. 2020

Z důvodu brzkého zahájení realizace fasády objektu Elmar již pracujeme na nové příjezdové komunikaci k jednotlivýcm objektům a samotných sjezdech do suterénů. Zde došlo k výstavbě....

Zobrazit detail

Realizace rozvodů vody, topení a elektroinstalace

20. 03. 2020

Realizace jednotlivých profesí probíhá nyní na objektu Elmar naplno a jsme z 90% hotoví na jednotlivých patrech. Nyní připravujeme instalaci kotelny objektu. Na samotné instalace...

Zobrazit detail

Exteriérová izolace suterénu objektů

10. 03. 2020

Přesto že náš skeletový systém včetně prefa stěn suterénu obou objektů je výrobcem garantován jako nenasákavý a vodě nepropustný z důvodu chemického složení...

Zobrazit detail

Klientské změny na okenních prvcích

17. 02. 2020

Vzhledem k časovému harmonogramu se povedlo některým klientům nabídnout individuální změny na okenních prvcích...

Zobrazit detail

Izolace střechy a příprava světlíků

17. 02. 2020

První hydroizolace střešní konstrukce byla provedena a došlo k přípravě atypických světlíků ve střešní konstrukci. Hlavní a prosklený světlík, který bude napojen...

Zobrazit detail

Se zasklením ploch pomáhal dvoutunový robot

15. 02. 2020

Hliníkové hs-portály (posuvné výlohy) a atypické okenní prvky nám pomáhal zasklívat robot...

Zobrazit detail